SensDx otrzymał rekomendację dofinansowania w ramach szybkiej ścieżki wsparcia Agencji Badań Medycznych, ukierunkowanej na walkę z COVID19 na badania nad szybkimi testami SARS-CoV-2.

W ramach proponowanego projektu, SensDx zamierza przeprowadzić optymalizację wytwarzania, walidację analityczną, ocenę skuteczności klinicznej w ramach eksperymentu badawczego oraz wdrożenie do masowej produkcji wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro SARS-CoV-2 SensDx. Wyrób ten będzie służył do wykrywania wirusa SARS-CoV-2, w wymazie z gardła oraz nosa pacjentów z objawami COVID-19 lub zakażonych SARS-CoV-2, u których nie stwierdza się objawów.

Wdrożenie do masowej produkcji planowe w projekcie ma służyć do wytwarzania jednorazowych testów do wykrywania Sars-CoV-2. W przypadku metodologii postępowania w identyfikacji wirusa SARS-CoV-2, technologia SensDx może być pierwszym narzędziem przesiewowym służącym do wykrywania wirusa w miejscach dużych skupisk ludzkich, takich jak lotniska, węzły komunikacyjne, kontrole graniczne i inne punkty, strategiczne dla rozprzestrzeniania się epidemii.

Opracowanie i wdrożenie na rynek szybkiego i prostego w obsłudze testu do identyfikacji koronawirusa przyczyni się do przyspieszenia procesu diagnostycznego, a tym samym do zahamowania epidemii koronawirusa. Szybka diagnostyka jest bowiem kluczowym elementem dla opanowania i ograniczenia epidemii. – podkreśla dr Dawid Nidzworski, kierownik projektu, CTO w SensDx.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej w Gdańsku, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu, Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym, oraz Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/334,Szybkie-testy-i-zapobieganie-powiklaniom-SARS-CoV-2-z-dofinansowaniem-ABM.html